7 kwietnia przy Alei Róż w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie kierownictwa Związku z Prokuratorem Generalnym Adamem Bodnarem i jego I Zastępcą Dariuszem Kornelukiem. Jego głównym punktem było oficjalne wręczenie projektu ustawy Prawo o Prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze związanym ze statusem pracowników Prokuratury i asystentów prokuratorskich. W spotkaniu uczestniczył Wiceminister Arkadiusz Myrcha. Stronę związkową reprezentowali: Jacek Skała, Agnieszka Nowaczyk, Joanna Zaroślak oraz Elżbieta Jędrzejewska – Formanek. Jak powiedział Przewodniczący Związku Jacek Skała: „od jesieni ubiegłego roku na spotkaniach z udziałem Ministra Sprawiedliwości podkreślana jest przez stronę rządową waga problemu niskich uposażeń pracowników prokuratury. O wadze tego problemu niech świadczy fakt, że w Prokuraturze na 8600 osób zatrudnionych prawie połowa – około 4200 pracowników otrzymuje płacę minimalną za swoją służbę. Do tej pory mieliśmy deklaracje, a oczekujemy konkretów. Dlatego kładziemy na stole projekt zawierający rozwiązania systemowe, które umożliwią zbudowanie nowoczesnego, dobrze opłacanego pionu wspierającego prokuratorów i przede wszystkim zamkną rozdział akcji protestacyjnych, takich jak „marsz gniewu’ jesienią 2023 r. i „czerwony marsz” z 2021, czy też miasteczka namiotowe, które rozbijaliśmy „Na Rozdrożu” pod oknami Ministerstwa Sprawiedliwości. Protesty te skutkowały jedynie doraźnymi, kwotowymi albo procentowymi podwyżkami. Teraz pora na rozwiązania systemowe.” W dalszej części spotkania przedstawiono założenia projektu, a w szczególności: powiązanie wynagrodzeń z wynagrodzeniami prokuratorów, poprzez przyjęcie że pracownik a także asystent na pierwszym stanowisku otrzymuje 50 %, starszy asystent prokuratora (po 5 latach służby) – 60 % wynagrodzenia prokuratora prokuratury rejonowej w pierwszej stawce awansowej, wprowadzenie systemu obligatoryjnych stawek awansowych, co 5 lat o 5 %, korzystniejsze naliczanie tzw. „stażowego”, preferencyjne uregulowania w zakresie nagród jubileuszowych, dodatkowy wymiar urlopów, systemową opiekę psychologiczna i zwrot kosztów dojazdu. Następnie poruszono problematykę nowej ustawy Prawo o Prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej m.in. w kontekście projektu Stowarzyszenia LSO, który przewiduje likwidację 46 prokuratur okręgowych i kilkudziesięciu prokuratur rejonowych, co niesie za sobą szereg ryzyk włącznie z redukcją zatrudnienia. Poruszono również zagadnienie dalszego przywracania praworządności w obszarze związanym z kształtowaniem wynagrodzeń prokuratorskich w latach 2021-2022 w kontekście trwającej akcji ZZPiPP RP kierowania pozwów. Następnie Wiceprzewodnicząca Związku Agnieszka Nowaczyk podniosła zagadnienie konieczności zwiększenia liczby etatów urzędniczych wobec skokowego wzrostu ilości obowiązków związanych między innymi z funkcjonowaniem systemu digitalizacji akt oraz PROK-SYS. Jak wskazała: „w Prokuraturze musimy zatrudnić na już około 1000 nowych pracowników.” W dalszej kolejności poruszyła problem spłaszczenia wynagrodzeń między pracownikami z długoletnim stażem i nowozatrudnionymi, co jest demotywujące dla obu grup. Głos zabrała również Joanna Zaroślak z Prezydium Rady Głównej, poruszając zagadnienia dysproporcji terytorialnych w wynagrodzeniach oraz tzw. „kominów płacowych” w jednostkach. W odpowiedzi na postulaty ZZPiPP RP Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalnej Adam Bodnar odniósł się do zagadnienia konieczności podniesienia płac pracowników prokuratury i stwierdził, że „to jest naszą misją by to naprawić; będę robił wszystko, co w mojej mocy.” Podczas spotkania ze strony Ministra Arkadiusza Myrchy padło zapewnienie utworzenia w Ministerstwie Sprawiedliwości zespołu, którego zadaniem będzie wypracowanie rozwiązań legislacyjnych dotyczących pracowników prokuratury z udziałem Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. W trakcie spotkania doszło do oficjalnego przekazania Ministrowi Adamowi Bodnarowi projektu ustawy obejmującego przepisy dotyczące statusu pracowników Prokuratury i asystentów prokuratorskich.

Podziel się newsem: