Prokurator Radosław Wrębiak stanął na czele 39 organizacji Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Na Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybrano prokuratora Artura Sochę. W skład organów weszli Prezydium i RO Katarzyna Marszałek (Wiceprzewodnicząca), Mariusz Kluczyński (Wiceprzewodniczący), Na zebranie założycielskie 6 listopada 2012 w Legnicy licznie przybyli tamtejsi prokuratorzy oraz urzędnicy. Nowa Rada Okręgowa liczy na początku swojej działalności 30 osób. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Głównej – Barbara Chrobak, Jacek Skała i Tomasz Salwa, a także Joanna Skrzypczyńska z Rady Okręgowej we Wrocławiu. Zachęcamy do składania kolejnych deklaracji członkowskich i uczestnictwa w pracach Związku.

Podziel się newsem: