W najnowszym stanowisku Rady Głównej z 6 grudnia 2023 r. zaapelowaliśmy o natychmiastowe przywrócenie praworządności w obszarze kształtowania wynagrodzeń orzeczniczych zgodnie z ustrojową zasadą równości wynagrodzeń sędziów i prokuratorów poprzez niezwłoczne uchwalenie nowelizacji ustawy „okołobudżetowej” na 2023 r. przypominając jednocześnie, że w trakcie prac parlamentarnych nad budżetem na rok 2023 r. ówczesna opozycja składała poprawki przywracające zasady regulowania wynagrodzeń sędziów i prokuratorów w oparciu o ustawy regulujące ustrój sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Skierowaliśmy również apel do prokuratorów, regionalnych, okręgowych i rejonowych: w ramach jedności ze środowiskiem prokuratorskim zaniechajcie korzystania z pełnomocników zewnętrznych w toczących się procesach, kierujcie się stanowiskiem Prokuratora Generalnego, który de facto zwracając się pismem z dnia 15 listopada 2023 r. o uruchomienie rezerwy celowej uznał słuszność naszych roszczeń, co skutkuje brakiem podstaw do ich merytorycznego kwestionowania i zaniechajcie, tak jak jeden z prokuratorów okręgowych wywodzenia środków odwoławczych od korzystnych rozstrzygnięć. 

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: