30 listopada 2018 r. Przewodniczący Prezydium zwrócił się do Prokuratora Krajowego z wystąpieniem dotyczącym coraz większej grupy asystentów zatrudnionych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Jak wiadomo, grupa ta będzie najprawdopodobniej liczniejsza w 2019 r. Z projektu części 88 budżetu (prokuratura) wynika, że przybędzie donajmie 170 nowych asystentów. Liczymy na wzrost tej liczby albowiem zgłoszone przez autorów projektu zapotrzebowanie kształtuje się na poziomie 340 etatów. Wraz ze wzrostem liczebności korpusu asystenckiego, coraz większego znaczenia nabierają problemy tej grupy zawodowej. W najnowszym wystąpieniu Rady Głównej zasygnalizowano w szczególności konieczność podniesienia górnej granicy wynagrodzeń asystentów i starszych asystentów, potrzebę kierowania asystentów do służby w prokuraturach rejonowych, co pozwoliłoby na pełne wykorzystanie ich uprawnień przewidzianych w ustawie oraz przygotowanie do egzaminu prokuratorskiego i pełnienia służby asesora, a także ograniczenie wykorzystywania trybu pozakonkursowego w procedurach rekrutacyjnych na wolne stanowiska asystenckie. W najbliższym czasie, utworzony przy Radzie Głównej Zespół ds. asystenckich planuje przygotowanie raportu na temat sytuacji asystentów w prokuraturze.

 

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: