Poniżej przedstawiamy wyniki analizy przeprowadzonej przez Karolinę Roszak – członka Rady Głównej ZZP i PP RP dotyczącą wydatkowania środków na dodatki specjalne w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury w latach 2012-2014. Opinia ta prowadzi do stwierdzenia, że w okresie tym zaobserwowano  wzrost środków wydatkowanych na ten cel. Jednocześnie zauważone zostały znaczne dysproporcje pomiędzy prokuraturami apelacyjnymi oraz okręgowymi, a prokuratorami rejonowymi. Przeważająca część funduszy przeznaczonych na dodatki specjalne trafiła do prokuratur wyższego szczebla, a jedynie nieznaczna do prokuratur rejonowych. Badaniu poddano podział środków między poszczególne wydziały na poziomie prokuratur okręgowych. Ich wyniki wskazują, że znaczną część środków na dodatki specjalne kierowano do tzw. wydziałów „nieliniowych” ze szczególnym uwzględnieniem pionów administracyjno – budżetowych.  Jak wynika z wniosków końcowych raportu przeznaczenie środków wydatkowanych na dodatki specjalne na podwyżki wynagrodzeń, pozwoliłoby na wzrost płacy każdego pracownika prokuratury na poziomie około 40 złotych miesięcznie. W związku z zebranymi informacjami za niezbędne uznać należy zbadanie sytuacji w latach 2015-2016, co nastąpi w najbliższym czasie, a w dalszej kolejności wyciągnięcie racjonalnych wniosków.

 

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: