18 grudnia 2014, na dzień po otrzymaniu Uchwały Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury  min Grabarczyk popisał nowelę do „regulaminu Biernackiego.” Uwzględniono cześć naszych postulatów zgłaszanych na konferencji konsultacyjnej. Między innymi wydłużono vacatio legis rozporządzenia z 11 września 2014 o dwa tygodnie, poszerzono właściwość rzeczową prokuratur okręgowych o sprawy z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz przywrócono zasadę zapoznawania się materiałami postepowania przez nadzór zewnętrzny w jednostce, która prowadzi postępowanie. Pomimo to ocena rozporządzenia musi być negatywna. Ilość spraw, które mają zostać przekazane do prowadzenia prokuraturom okręgowym jest śladowa, a apelacyjnym zerowa. O ile „regulamin Biernackiego” skutkowałby odciążeniem rejonów na poziomie 15 %, o tyle „regulamin Grabaczyka” zredukuje tą liczbę do 0,5 %. W dużej mierze będą to sprawy najprostsze, jak dotyczące wprowadzania do obrotu fałszywych banknotów czy dochodzenia z zakresu prawa autorskiego i prasowego. Dużo bardziej skomplikowane postępowania z zakresu KKS, pozostaną w rejonach. W rezultacie prokuratury rejonowe nie zostaną odciążone, co w obliczu wzrostu obciążenia wokandami sądowymi od 1 lipca 2015 r., skutkować będzie totalnym nieprzygotowanie prokuratury do nowego KPK. Zamiast odciążać rejony wprowadza się natomiast szereg ułatwień w prokuraturach wyższego szczebla w tym w sferze nadzoru. Jednostki nadrzędne będą mogły do woli podejmować umorzone postępowania ale bez konsekwencji ich prowadzenia. Wydziały postępowania sądowego, zamiast likwidacji w dotychczasowej postaci doczekały się pomniejszenia dotychczasowych obowiązków. Wprowadza się bowiem furtkę dopuszczającą w najcięższych przypadkach obsadę rozpraw odwoławczych przez autorów aktów oskarżenia. W rozporządzeniu pozostawiono również kontestowaną przez Związek i KRP „instytucję” konsultacji telefonicznych Prokuratora Generalnego z referentem, która nie niesie za sobą żadnej treści normatywnej, a rodzi oczywiste zagrożenia w sferze niezależności otwierając drogę do ręcznego sterowania sprawami. Rozporządzenie Grabarczyka znosi także zasadę obowiązkowego referatu. Nie będą ich z całą pewnością prowadzić, tak jak chciał poprzedni minister wszyscy prokuratorzy z poziomu okręgów czy apelacji bo nie wystarczy na to spraw. Wobec utrzymania wydziałów postępowania sądowego w dotychczasowej formie fikcją pozostanie formalnie utrzymana zasada powiązania referenta ze sprawą. Podsumowując uznać należy, iż minister Cezary Grabarczyk ugiął się naciskom mającym na celu utrzymanie prokuratorskich synekur i wycofał się z wprowadzonej we wrześniu reformy prokuratury czyniąc się jednocześnie wyłącznie odpowiedzialnym za jej nieprzygotowanie do kontradyktoryjnego procesu karnego. Poniżej zamieszczamy linki do aktualnej wersji Regulaminu oraz publikacji prasowych na ten temat.

 

Artykuł onet.pl – Komunikat PAP

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: