Rada Głowna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP z zaskoczeniem przyjęła stanowisko Stowarzyszenia Lex Super Omnia z dnia
12 grudnia 2018 r. dotyczące sytuacji materialnej pracowników prokuratury. W stanowisku tym w sposób bezpodstawny i małostkowy dezawuuje się działania Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej pracowników prokuratury.
Podkreślić należy iż powołane stanowisko zostało wydane przez grupę byłych funkcyjnych prokuratorów, którzy po pozbawieniu funkcji kierowniczych podjęli działalność społeczną i zaczęli zauważać trapiące prokuraturę od dawna problemy.
Grupa ta, zarządzała prokuraturą przez wiele lat i nie zrobiła nic dla kadry urzędniczej oraz pozostałych pracowników. Po utracie władzy dostrzegła, że w prokuraturze pracują nie tylko prokuratorzy ale również urzędnicy, pracownicy obsługi, asystenci, analitycy kryminalni i specjaliści.
Dla zobrazowania koniunkturalizmu i politycznego charakteru działań grupy byłych funkcyjnych prokuratorów, wystarczy wskazać, iż w okresie 2008-20015, gdy osoby skupione w owej grupie pełniły stanowiska funkcyjne suma waloryzacji wynagrodzeń pracowników prokuratury wyniosła 0 %. W okresie, w którym osoby zrzeszone aktualnie w Stowarzyszeniu Lex Super Omnia przestały piastować stanowiska funkcyjne, tj. latach 2016-2018 sama waloryzacji płac wyniosła 13,3 %,
a uwzględniwszy plany na rok 2019 18.3. %.
W latach sprawowania wysokich stanowisk funkcyjnych przez autorów stanowiska nie przeznaczano zaoszczędzonych środków na premie oraz nagrody dla pracowników pomimo istnienia takich możliwości budżetowych. W latach 2016-2018 przeznaczono dodatkowe 6260 zł. Daje to kwotę ponad 170 zł do wynagrodzenia miesięcznie.
W roku 2013, gdy władza wykonawcza i ustawodawcza przyjęły projekt przewidujący zwolnienie 10 % pracowników prokuratury autorzy uchwały nie podjęli jakichkolwiek działań aby projekt ten zablokować, przyjmując postawę całkowitej bierności. W tym czasie tysiące pracowników i prokuratorów kierowało na ręce Prezesa Rady Ministrów symboliczne czerwone kartki z hasłem „Panie premierze nie chcę być jednym z tysiąca.”
Autorzy uchwały pełniący uprzednio wysokie stanowiska funkcyjne nie uczestniczyli w licznych akacjach protestacyjnych dotyczących spraw pracowników prokuratury – demonstracjach ulicznych, akcjach krwiodawstwa, akcjach korzystania z urlopów na żądanie. Wszyscy z nich jednocześnie pozostają beneficjentami wywalczonych z udziałem Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz Stowarzyszenia Komitet Obrony Prokuratorów korzystnych rozwiązań płacowych dla prokuratorów i sędziów, które po akcjach protestacyjnych z 2008 r. obowiązują od 10 lat. Najwyższa pora aby zamiast działalnością polityczną, wspólnie zająć się priorytetową sprawą jaką są systemowe rozwiązania dotyczące wynagrodzeń pracowników.
Pomimo takiej bierności z satysfakcją należy zauważyć nagłą metamorfozę byłych funkcyjnych, którzy po opuszczeniu stanowisk kierowniczych dostrzegli wiele problemów trapiących prokuraturę, w tym problemów dotyczących pracowników. Wierzyć wypada, że jeśli ponownie obejmą stanowiska funkcyjne nie stracą ich z pola widzenia i nadal kontynuować będą swoją społeczną aktywność.
Zapraszamy autorów uchwały do czynnej akcji protestacyjnej na rzecz pracowników. Pokażcie prawdziwą, a nie reżyserowaną politycznie solidarność z pracownikami prokuratury. W dniu 20 grudnia 2018 r., wyjdźmy wspólnie przed budynki prokuratur aby pokazać, że prokuratorzy nie mogą realizować swoich zadań bez silnego, dobrze wykształconego i przede wszystkim godnie wynagradzanego korpusu pracowników prokuratury. Przekażemy Wam symboliczne kartki do Prezesa Rady Ministrów, podobne do tych których nie podpisywaliście w 2013 r. W geście solidarności z pracownikami zakupcie znaczki pocztowe i złóżcie na nich swoje podpisy.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: