3 marca 2011 r. zainaugurowała prace Sejmowa Podkomisja rozpoznająca rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP reprezentowali prokuratorzy Jacek Skała, Tomasz Korniak i Tomasz Salwa. Przewodniczący Podkomisji Jerzy Kozdroń poinformował zebrane strony o możliwości przedstawienia stanowisk i złożenia konkretnych propozycji modyfikacji przepisów projektu podczas następnego posiedzenia, które wyznaczył na 22 i 23 marca 2011. W obradach uczestniczyli również przedstawiciele Prokuratora Generalnego, „Ad Vocem”, „Iustitii”, KRS , Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i innych organizacji. W trakcie obrad Wiceprzewodniczący Prezydium prokurator Jacek Skała zwrócił się z publicznym zapytaniem do przedstawiciela strony rządowej, czy i kiedy zostaną przedstawione poprawki zapowiadane przez Ministra Kwiatkowskiego w mediach, przewidujące rezygnację z systemu stopni na rzecz ocen opisowych oraz indywidualne plany rozwoju sędziego i prokuratora.

Podziel się newsem: