Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP nie pozostaje bezczynna na sprawy pracowników prokuratury. W dniu 22 maja 2015 r. Wiceprzewodnicząca Barbara Chrobak spotkała się z I Zastępcą Prokuratora Generalnego Jamrogowiczem. Po raz kolejny poruszona została kwestia niskich wynagrodzeń pracowników prokuratury. Zwrócono się do I Zastępcy z postulatem aby Prokurator Generalny nie tylko interweniował w kwestii odmrożenia wynagrodzeń ale również zabiegał o pozyskanie dodatkowych środków na ich zwiększenie. I Zastępca poinformował, że oczekuje na spotkanie z Wiceminister Finansów i po którym spotka się ponownie z reprezentacją Rady Głównej ZZP i PP RP aby przekazać jakie ustalenia zapadły. Aktualnie Rada Główna pozyskuje dane dotyczące wysokości dodatków specjalnych, premii i podwyżek w jednostkach prokuratury, które to dane zostaną przekazane do PG i KRP celem przedstawienia jak źle te środki są rozdysponowywane. W dniu 8 czerwca 2015 r. Prokurator Generalny przekazał do wszystkich jednostek prokuratury jednorazowo kwotę 150 zł na każdy etat. Jest to kropla w morzu potrzeb, ale lepiej jak te środki są przekazywane dla pracowników, a nie zwracane do Ministerstwa Sprawiedliwości. W związku z powyższym zauważenia wymaga konieczność podjęcia działań również przez okręgowe organizacje związkowe mających na celu zapewnienie sprawiedliwej dystrybucji uzyskanych funduszy. W trakcie rozmowy poruszona została również kwestia projektu – Zarządzenia Prokuratora Generalnego w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów. W ocenie Związku projekt jest nie do przyjęcia, gdyż nie uwzględnia zmian wprowadzonych do Kodeksu postępowania karnego mających wejść w życie 1 lipca 2015 r. Ponadto zawiera zapisy, które dodatkowo obciążają sekretariat, a powyższe zmiany tego nie wymagają. Problem dotyczący powyższego projektu poruszony został również na wysłuchaniu przed KRP w dniu 21 maja 2015r. gdzie poproszono o przesłanie uwag Związku. Ponadto Związek wyraża najwyższe zaniepokojenie tym, że pracownicy Prokuratury Generalnej przeprowadzają szkolenia dotyczące powyższego zarządzenia, które nie zostało jeszcze podpisany i cały czas trwają prace nad poprawkami.

Podziel się newsem: