Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej i członków Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP

Marzec 11, 2006

W dniach 9-11 marca 2006 roku, w Wiśle odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej i członków Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP. W trakcie spotkania Komisja przeprowadziła kontrolę finansów Związku za 2005 rok nie stwierdzając nieprawidłowości w wydatkowaniu przez Radę Główną ZZPiPP RP środków związkowych.

Login