W dniu 17 kwietnia 2007 r. przedstawiciel ZZPiPP RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej Sejmu RP do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z koalicyjnym programem rządowym 'Solidarne Państwo’. Porządek posiedzenia obejmował pierwsze czytanie projektu ustawy o lekarzu sądowym regulującej zasady i tryb usprawiedliwiania niestawiennictwa na wezwania właściwych organów procesowych. Przedstawiciel ZZPiPP RP zgłosił poprawkę o charakterze redakcyjnym do art. 7 ust. 3 projektu ustawy celem właściwego określenia podmiotów, którym należy doręczyć listę lekarzy sądowych. Poprawki tej nie zaakceptował reprezentujący stronę rządową przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości. Przebieg posiedzenia oraz projekt ustawy dostępny jest na stronie www.sejm.gov.pl.

Podziel się newsem: