5 sierpnia 2015 r., dzień po negocjacjach z kierownictwem resortu sprawiedliwości, przedstawiciele Rady Głównej odbyli spotkanie z Prokuratorem Generalny Andrzejem Seremetem. Na wstępie szef Prokuratury podziękował Radzie za stanowisko wyrażone w uchwale z 11 czerwca 2015 r. w sprawie nieuprawnionego stanowiska Prezesa Rady Ministrów o nieprzyjęciu Sprawozdania Prokuratora Generalnego za 2014 r. z powodu „wycieku” materiałów ze śledztwa w sprawie tzw. „afery podsłuchowej.” Uczestnicy spotkania zgodnie wyrazili pogląd, iż w sprawach fundamentalnych dla Prokuratury – związanych ze sferą niezależności prokuratorów, środowisko prokuratorskie powinno prezentować jednolite stanowisko. W dalszej części spotkania poruszono kwestię podziału środków zapewnionych przez Radę Ministrów na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji od 1 stycznia 2016 r. zwrócono uwagę na fakt, iż podwyżki nie rekompensują rzeczywistego spadku wartości wynagrodzeń w pionie administracji i obsługi wynikającego z 7 – letniego okresu faktycznego zamrożenia funduszu płac. Inflacja w tym okresie wynosiła bowiem około 17-18 %, tymczasem rząd zaproponował podniesienie płac na poziomie 5,5 %. W związku z powyższym, zgodnie ze stanowiskiem Związku, zasadą w podziale środków na podwyżki powinno być założenie równego wzrostu dla każdego pracownika. Ustalono, iż po ostatecznym przyjęciu ustawy budżetowej odbędzie się spotkanie Związku z Prokuratorem Generalnym mające na celu wypracowanie zasad podziału środków. Celem tego spotkania ma być stworzenie rekomendacji dla pracodawców – prokuratur apelacyjnych i okręgowych. W spotkaniu uczestniczyli z ramienia Związku Przewodniczący Jacek Skała, Wiceprzewodnicząca Barbara Chrobak oraz Wiesława Jagielak i Karolina Roszak. Z uwagi na fakt, iż w trakcie spotkania poruszano sprawy związane z funkcjonowaniem grupy związkowej w Prokuraturze Generalnej nie zabrakło również jej reprezentanta – przewodniczącej Jolanty Wyżykowskiej

Podziel się newsem: