W czwartek dnia 26 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli ZZPiPP RP z Kierownictwem Prokuratury Generalnej. Uczestnikami spotkania byli: Barbara Chrobak – Wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP, Wiesława Jagielak – członek Rady Głównej, a z ramienia kierownictwa Prokuratury Generalnej: Marek Jamrogowicz – I Zastępca Prokuratora Generalnego i Jolanta Czerwińska – Naczelnik w Departamencie Budżetu i Majątku Prokuratury. Jednym z głównych tematów była kwestia podziału środków finansowych (tzw. 5,5 %) na planowane w 2016 r. podniesienie wynagrodzeń pracowników we wszystkich jednostkach. Barbara Chrobak zwróciła uwagę na konieczność ujednolicenia zasad i reguł podziału tych środków oraz przestrzegania zasad przy ich podziale przez szefów p. j. o. p. Ponadto przypomniała o konieczności przestrzegania przepisów ustawy o związkach zawodowych, kładąc szczególny nacisk na konsultacje i dialog szefów prokuratur ze związkami zawodowymi w zakresie uzgadniania regulaminu nagród i premiowania a także ustalania zasad podziału środków na wynagrodzenia. Ponadto, podała przykład jednej Prokuratury Okręgowej, w której są podejrzenia o niewłaściwego gospodarowania środkami ZFŚS. Dodatkowo, wskazała na konieczność racjonalnego gospodarowania ZFŚS w Prokuraturze Generalnej. Reakcją Kierownictwa Prokuratury Generalnej na przedstawione w dniu 26 listopada 2015 r. przez Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury zagadnienia jest kolejne już pismo Prokuratora Generalnego skierowane do szefów wszystkich Prokuratur Apelacyjnych z informacją o przeprowadzaniu konsultacji ze przedstawicielami związków zawodowych w zakresie podziału środków finansowych. Co do pozostałych spraw przedstawionych przez przedstawicieli Rady Głównej, trwają wyjaśnienia. W 2015 r. RG ZZPiPP przeprowadziła szereg analiz i odbyła wiele spotkań z kierownictwem PG, co zaowocowało wynegocjowaniem dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia dla urzędników wszystkich p. j. o. p. które Prokurator Generalny przekazał w kilku transzach tj. pierwsza w czerwcu (150 PLN), a kolejne w październiku (500 PLN) i w grudniu (200 PLN). W dalszym ciągu będziemy podejmować szereg działań zmierzających do odwrócenia katastrofalnej sytuacji ekonomicznej pracowników zatrudnionych w prokuraturze.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: