W ubiegłym tygodniu w Gdańsku obradowała Rada Główna. Poniżej prezentujemy sprawozdanie Rady Głównej z działalności Związku w ostatnim okresie czasu, a przede wszystkim jej rezultatów. Jednym z węzłowych zagadnień poruszanych w trakcie posiedzenia były zasady podziału środków na podwyżki w styczniu 2020 r. W dyskusji odwoływano się do ankiety, w której większość pracowników opowiedziała się za równym podziałem wywalczonych środków. Podkreślano, że pracownicy prokuratury w 2019 r. walczyli nie o wyrównywanie kominów, co powinno zostać zrealizowane systemowo poprzez nową ustawę i nową siatkę płac ale o poniesienie płac o 1000 zł dla każdego. Rada Główna podjęła decyzję o skierowaniu do Prezydenta RP wystąpienia w sprawie przywrócenia awansu poziomego dla prokuratorów. Rozwiązanie to obowiązywało w latach 2008-2009 i polegało na uzyskiwaniu przez prokuratorów tytułów w jednostkach nadrzędnych z jednoczesną możliwością wykonywania obowiązków służbowych w macierzystych prokuraturach rejonowych i okręgowych. To właśnie obecny Prezydent referował stanowisko ówczesnego Prezydenta RP przed Trybunałem Konstytucyjnym kładąc nacisk na potrzebę zachowania awansu poziomego, jako najbardziej zobiektywizowanej formy awansu, którą kiedykolwiek wprowadzono w sądach i prokuraturach. Podczas posiedzenia powołano Zespół ds. zdiagnozowania zjawiska wakatów na stanowiskach pozaorzeczniczych, sporządzenia opracowania w sprawie  wzrostu ilości obowiązków urzędników oraz innych pracowników w ostatnich latach i skierowania wystąpienia sygnalizującego potrzebę wzmocnienia kadrowego pionu administracji i pozostałych pracowników w prokuraturze. W skład Zespołu powołano Agnieszkę Nowaczyk, Joannę Zaroślak oraz Karolinę Roszak.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: