26 lutego w 2020 r. w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Głównej z organizacjami związkowymi działającymi na obszarze Prokuratury Regionalnej w Katowicach. W Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej spotkali się związkowcy z Katowic, Częstochowy i Gliwic. Radę Główną reprezentowali – Jacek Skała, Anna Nowińska i Beata Ślusarska – Dąbrowska. W trakcie zebrania przedstawiono działania Związku w ostatnich miesiącach oraz nakreślono plan przyszłych przedsięwzięć. Związkowcy obejrzeli  film o działalności mającej śląski rodowód Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej. Wiele interesujących wątków poruszono w dyskusji. Zajmowano się miedzy innymi kwestią awansu zawodowego urzędników i prokuratorów, czy dysproporcji w wysokości płac na obszarze Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Uzgodniono, iż Rada Główna zwróci się do Prokuratora Regionalnego w Katowicach o podjęcie w niedalekiej przyszłości działań, które zniwelują różnice terytorialne w płacach pracowników.

Podziel się newsem: