20 kwietnia 2011 r. w Warszawie miało miejsce spotkanie kierownictwa Związku z Marszałkiem Sejmu Grzegorzem Schetyną. W spotkaniu z ramienia Rady Głównej i Komisji Rewizyjnej uczestniczyli Mariusz Gózd, Barbara Chrobak, Jacek Skała oraz Zbigniew Polański. W trakcie spotkania poruszono następujące kwestie:
1. Konieczności konstytucjonalizacji Prokuratury i udziału Związku w pracach Komisji Konstytucyjnej.
2. Potrzeby zapewnienia wzrostu wynagrodzeń w grupie administracji i obsługi prokuratury, gdyż jako podkreślano jest to najniżej uposażony korpus urzędniczy w Polsce.
3. Konieczności wdrożenia prac nad podwyższeniem uposażeń prokuratorów w związku z dysproporcjami w ich wysokości pomiędzy Polską, a innymi państwami członkowskimi. Przedstawiciele Związku postulowali aby płaca prokuratorów prokuratury rejonowej wynosiła nie mniej niż czterokrotność średniego wynagrodzenia w gospodarce, a nie jak obecnie dwukrotność.
4. Potrzeby zachowania przyjętego w 2008 r. systemu powiązania wynagrodzeń sędziów i prokuratorów ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce wobec pojawiających się pogłosek o planach zamrożenia wzrostu płac w 2012 r. Poinformowano w związku z powyższym Pana Marszałka o ryzyku akcji protestacyjnych prokuratorów i sędziów jesienią 2011 r.
5. Konieczności zapewnienia Prokuratorowi Generalnemu pełnej autonomii budżetowej, jako jednej z gwarancji apolityczności i niezależności,
6. Problemów, związanych z ustawą przewidującą 10 –procentową redukcję zatrudnienia w prokuraturze. W trakcie dyskusji na ten temat Barbara Chrobak zwróciła uwagę na fakt, iż w sposób całkowicie bezzasadny ustawodawca wyłączył spod redukcji pracowników sądów, pomijając zatrudnionych w prokuraturze, choć jest to jeden korpus, którego status reguluje ustawa o pracownikach sądów i prokuratur.
Tematem rozmów były również prace toczące się w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad rządowym projektem noweli do ustroju sądów powszechnych wprowadzającym oceny okresowe. Jak podkreślił Wiceprzewodniczący Prezydium Rady Głównej – prokurator Jacek Skała ocena Związku w odniesieniu do treści projektu ustawy o zmianie USP jest jednoznacznie krytyczna aczkolwiek w toku prac udało się wprowadzić pewne korzystniejsze rozwiązania. Głos środowiska prokuratorskiego w tej sprawie jest o tyle ważny, że posiadamy doświadczenia związane z reformą prokuratury w kwietniu 2010 r. O ile sam rozdział PG od MS oceniamy jako bardzo korzystny, o tyle stoimy na stanowisku, że przy okazji zmian zaprzepaszczono szansę na nową ustawę o prokuraturze (obecna pochodzi z epoki socjalizmu – 1985 r). W związku z powyższym zwrócono uwagę na potrzebę stworzenia całkowicie nowej ustawy o prokuraturze przy udziale środowiska prokuratorskiego i innych zwodów prawniczych. Jednocześnie zauważono, że praktyka funkcjonowania Prokuratury, przez rok po reformie obnażyła jej braki. Żeby nie sięgać daleko wystarczy wskazać na brak autonomii budżetowej PG, czy utworzenie słynnych wydziałów ds. których nie ma (oceny okresowe) w Prokuraturach Apelacyjnych albo brak rozwiązań przejściowych dla obecnych asesorów, co powoduje liczne odejścia, procesy i bezrobocie w tej grupie zawodowej. Dlatego, jak zauważył prokurator Jacek Skała takich błędów nie należy powielać przy ustroju sądów powszechnych tworząc od podstaw całkowicie nową konstytucję sądów powszechnych przy okrągłym stole wymiaru sprawiedliwości. Bazą do tych prac może być przedłożenie rządowe ale prac nad nim nie należy kontynuować w pośpiechu w tej kadencji, zwłaszcza że tryb procedowania w pierwszym czytaniu w Komisji, a nie na posiedzeniu plenarnym jest niekonstytucyjny. Taki tryb zachowano np. przy ustawie o Krajowej Radzie Prokuratury – zauważyli przedstawiciele ZZP i PP RP.

Podziel się newsem: