W tym trudnym, jesiennym okresie, w którym nasilają się problemy ze zdrowiem, przypominamy o możliwości ubezpieczenia się na wypadek choroby w związku z obniżeniem wynagrodzenia podczas L4 do 80 %. Na naszej stronie udostępniliśmy baner ubezpieczyciela po kliknięciu którego możliwe jest rozpoczęcie procedury on line i jej szybka finalizacja. Zawarcie ubezpieczenia zajmuje kilka minut, a ochrona jest możliwa już od następnego miesiąca (jeżeli umowa zostanie zawarta do 20 dnia miesiąca). Proste obliczenie wskazuje, że już kilka dni na L4 pozwala zrekompensować całość rocznej składki odprowadzanej na rzecz ubezpieczyciela. Uprawnienie takie przysługuje przez okres 3 miesięcy w roku. Przy tej okazji przypominamy, że Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP podczas ubiegłorocznych rozmów w Ministerstwie Sprawiedliwości uzyskał zapewnienie, iż w przypadku podjęcia prac nad przywróceniem 100 % wynagrodzenia podczas L4 m.in. dla służb mundurowych prokuratorzy nie zostaną pominięci.

ubezpieczeniel4.pl

 

 

Podziel się newsem: