Ustawa o pracownikach sądów i prokuratury

Grudzień 4, 2009

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP otrzymał do zaopinowania w trybie konsultacji społecznych projekt ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 12.10.2009 r. oraz regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Poniżej teksty jednolite. Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie uwag do projektów na adres: info@prokuratorzy.net

Login