W 2013 r. sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka wydala Dezyderat, stwierdzając że płace pracowników prokuratury oraz sądów nie odpowiadają zakresowi obowiązków i godności sprawowanego urzędu. Dopiero w 2016 r. podjęto pierwsze działania wychodzące naprzeciw Dezyderatowi. Podwyżki w latach 2016-2018 nie zrekompensowały jednak spadku wartości wynagrodzeń pracowników administracji, który nastąpił w wyniku długoletniego zamrożenia funduszu płac w sferze budżetowej. W rezultacie mamy do czynienia z procesem stałego wzrostu dysproporcji pomiędzy płacami pracowników zatrudnionych w prokuraturach oraz sądach, a średnią płacą w gospodarce. Brak rozwiązań systemowych – nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z aktami wykonawczymi oraz ustawy o modernizacji prokuratury, sprawia że płace pracowników sekretariatu, przestały być konkurencyjne w stosunku do sektora prywatnego. W związku z powyższym Barbara Chrobak – Wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wystąpiła do Komisji Sprawiedliwości o debatę w tej sprawie i zajęcie stanowiska w formie nowego dezyderatu. Projekt tego stanowiska zamieszczamy poniżej.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: