Ministerstwo Sprawiedliwości wycofało się z podwyżki naszych uposażeń o 25% od dnia 1 stycznia 2009r. Nie wyrazili na nie zgody Minister Finansów oraz Premier RP. Nie wiadomo czy w 2009r. otrzymamy jakiekiolwiek podwyżki uposażeń. Podwyżki i to już od tego roku otrzymali tylko niezbędni i wydajni pracownicy. Widocznie prokuratorzy do tej grupy nie należą. Czy w najbliższym czasie czekają nas więc dni bez wokand ? W każdym razie okres dalszego biernego oczekiwania na dobrą wolę Kierownictwa resortu dobiega końca. Bezpośrednio po dniu 20 czerwca br. zamieścimy informację o treści odpowiedzi udzielonej przez Ministra Sprawiedliwości na uchwałę Rady Głównej Związku z dnia 3 czerwca 2008r. Zapraszamy do lektury obu dołączonych pism.

Podziel się newsem: