Po pierwsze nie dla ocen okresowych, po drugie jeżeli będą wprowadzone to w kształcie proponowanym dla sędziów (indywidualne plany rozwoju, oceny opisowe), po trzecie mechanizm wiążący ocenę okresową z awansem poziomym, tak aby zrealizować cel ustawy jakim jest obiektywizacja awansu w strukturze organizacyjnej prokuratury (trzy oceny pozytywne lub dwie pozytywne z wyróżnieniem – awans do jednostki wyższego rzędu). Taką argumentację przedstawili przedstawiciele prokuratorów w czasie prac Podkomisji rozpoznającej projekt ustawy wprowadzającej oceny okresowe. Wobec błędnych informacji pojawiających się w prasie, jakoby Związek i Prokurator Generalny opowiedzieli się za ocenami okresowymi, poniżej zamieszczamy treść trzech poprawek podkreślając, że zarówno ZZP i PP RP, jak i Prokurator Generalny jednomyślnie zwrócili się o skreślenie art. 2 pkt 7 projektu. Prace Podkomisji będą kontynuowane podczas posiedzenia w dniach 5-7 kwietnia 2011 roku.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: