Rada Główna ZZPiPP RP wystąpiła do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego o podjęcie działań zmierzających do przywrócenia odebranego w poprzedniej kadencji prokuratorom i sędziom uprawnienia do pełnopłatnego wynagrodzenia podczas choroby. W swoim wystąpieniu Rada nawiązała do przebiegu spotkania Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Forum Dialogu Społecznego z przedstawicielami wszystkich służb podległych resortowi – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Straży Granicznej, które odbyło się w dniu 27 października 2016 r. Na spotkaniu ze związkowcami policyjnymi omawiano sprawy związane ze zwolnieniami lekarskimi funkcjonariuszy. Kwestie te były analizowane w MSWiA, a także w ramach prac jednej z grup roboczych Forum Dialogu Społecznego. W trakcie spotkania Minister Mariusz Błaszczak poinformował, że Rząd przychyla się do postulatów związkowców w zakresie częściowego przywrócenia uprawnienia do pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego. Jak poinformował Pan Minister  Mariusz Błaszczak w ciągu roku w 100 procentach będzie płatne 30 dni zwolnienia lekarskiego funkcjonariuszy. Jak wynika z wcześniejszych zapewnień, w przypadku przywrócenia uprawnień do 100 %  wynagrodzenia podczas L 4 funkcjonariuszom wyżej wymienionych służb, prokuratorzy nie zostaną pominięci.

Podziel się newsem: