10 września 2012 r w Gdańsku Rada Główna wydała stanowisko wzywające Prokuraturę Generalną do takiego uregulowania kwestii dyżurów zdarzeniowych aby pełnił je każdy prokurator. W stanowisku tym podnieśliśmy między innymi, że w obowiązujących regulacjach rangi ustawowej brak jest podstaw do tego aby przyjmować, że obowiązek dyżurowania dotyczy tylko prokuratorów prokuratur rejonowych. Stanowisko to pozostało bez reakcji Prokuratora Seremeta. Ale kropla drąży skałę. Nasze stanowisko okazało się przekonywujące dla Ministerstwa Sprawiedliwości, które w nowym Regulaminie z 11 września 2014 r. zrealizowało postulat obowiązkowego dyżuru zdarzeniowego dla każdego prokuratora zobowiązując Prokuratora Generalnego do szczegółowego uregulowania tego zagadnienia w trybie zarządzenia. Realizując to zobowiązanie Andrzej Seremet sporządził projekt stosownego Zarządzenia, które przypadkowo trafiło w nasze ręce. Trzeba bowiem pokreślić, że tekstu Zarządzenia do opiniowania nie otrzymała ani Rada Główna ZZPiPP RP, ani Krajowa Rada Prokuratury. Poniżej przedstawiamy stanowisko Związku w tej sprawie.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: