Słupsk – nowa Rada Okręgowa Związku.

Marzec 27, 2015

26 marca 2015 w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku odbyło się zebranie założycielskie ZZPIPP RP. Przewodniczącym nowopowstałej Rady Okręgowej wybrano Marcina Natkańca. W spotkaniu uczestniczyli gdańscy przedstawiciele Rady Głównej – Mirosław Kido i Robert Zasada oraz przewodniczący Jacek Skała. W skład Rady Okręgowej weszli ponadto Joanna Jakubowska, Beata Borzemska oraz Marta Damska, a Okręgowej Komisji Rewizyjnej Anna Sikorska, Artur Kido i Kamila Świerczek. Słupsk był jedną z ostatnich prokuratur okręgowych na terenie której nie było dotychczas oddziału Związku. Witamy kilkudziesięciu nowych związkowców w naszym gronie.

Polscy prokuratorzy z wizytą na Zjeździe Związku Zawodowego Prokuratorów Litwy.

Marzec 19, 2015

W dniu 20 lutego 2015 r. w miejscowości Bristonas (Birsztany) odbyło się walne zebranie Związku Zawodowego Prokuratorów Litwy. Na zaproszenie prokuratora Stasysa Kasiulisa – Przewodniczącego tegoż Związku w zebraniu udział wzięło dwoje reprezentantów Zawiązku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, a w szczególności Rady Okręgowej Związku w Białymstoku – Jerzy Kamiński i Grzegorz Giedrys. Po powitaniu obecnych przez Przewodniczącego Związku Zawodowego Prokuratorów Litwy uczestnicy mogli wysłuchać wykładu profesora doktora habilitowanego Uniwersytetu Witolda Wielkiego  w Kownie  Egidiusa Aleksandraviciusa  na temat litewskiej tożsamości prawnej. Wykład z punktu widzenia polaka był o tyle interesujący, że po wielokroć odwoływał się do wspólnej historii Polski I Litwy z okresu Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Następie na prośbę organizatorów prokurator Grzegorz Giedrys przybliżył uczestnikom spotkania działalność  Zawiązku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, metody działania, problemy nurtujące prokuratorów jak i strukturę organizacyjną związku. Na koniec części oficjalnej prokurator Stasis Kasiulis omówił bieżące problemy związane z działalnością Związku Zawodowego Prokuratorów Litwy. Zebranie zakończyło się uroczystą kolacją ze wspaniałym recitalem muzyki operowej. Zarówno w wypowiedziach oficjalnych jak i w czasie bardzo licznych rozmów nieformalnych tak sam Przewodniczący Stasis Kasiulis jak i inni litewscy prokuratorzy wyrażali żywe zainteresowanie tak pracą prokuratury i związku zawodowego  w Polsce jak i rozwojem dalszej współpracy między związkami zawodowymi.

Jesteś na L4? Od dziś dostaniesz 100 % wynagrodzenia.

Marzec 12, 2015

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP jest partnerem projektu ubezpieczenia prokuratorów i sędziów na wypadek choroby w związku z obniżeniem wynagrodzenia w czasie L4 do 80 %. Ubezpieczyciel będzie zwracał różnicę między 100, a 80 % przez 3 miesiące w roku. Pakiety rozszerzone przewidują ochronę w przypadku opieki nad chorym dzieckiem, polisę NW oraz ubezpieczenie od uszczerbku na zdrowiu i za pobyt w szpitalu. Poniżej krótka prezentacja z instrukcją zawarcia umowy on line. Zapraszamy na stronę https://ubezpieczeniel4.pl/. Obecnie trwają pracę nad ofertą dla pracowników administracji i obsługi.

Rada Główna do Prokuratora Generalnego. Chcemy kodeksów, dostępu do protokołów w czasie rozprawy i bezpiecznego transportu akt do sądu.

Luty 16, 2015

W ostatnim czasie sporo się mówi o przygotowaniach do kontradyktoryjnej procedury karnej. Głównie jednak to puste słowa wygłaszane na konferencjach, komisjach parlamentarnych i naradach kierownictwa. Konkretów nie widać poza dwudniowymi szkoleniami, na których autorzy reformy reklamują swoją koncepcję. Tymczasem dotychczas nikt nie pomyślał aby dokonać scentralizowanego zakupu kodeksów dla wszystkich prokuratorów. Nadal brakuje jasnych reguł dysponowania protokołami zeznań i wyjaśnień oraz rozpraw przez obsadzającego wokandę prokuratora. Nikt już chyba nie wierzy, że zbawi nas mityczna digitlizacja, która nie sięga jednostek podstawowego szczebla prowadzących 99,5 procenta spraw. Kto zatem wykona kserokopie protokołów? Kto ściągnie z sądu protokół rozprawy? Kto wreszcie odtransportuje do sądu prokuratora z opasłymi tomami akt podręcznych. O te i inne praktyczne sprawy pyta w najnowszym wystąpieniu Rada Główna powoli kończącego swoją kadencję pierwszego Prokuratora Generalnego.

Kodeksy

Czy Uchwała Związku z 10 września 2012 r. w sprawie dyżurów prokuratorskich doczeka się realizacji?

Luty 10, 2015

10 września 2012 r w Gdańsku Rada Główna wydała stanowisko wzywające Prokuraturę Generalną do takiego uregulowania kwestii dyżurów zdarzeniowych aby pełnił je każdy prokurator. W stanowisku tym podnieśliśmy między innymi, że w obowiązujących regulacjach rangi ustawowej brak jest podstaw do tego aby przyjmować, że obowiązek dyżurowania dotyczy tylko prokuratorów prokuratur rejonowych. Stanowisko to pozostało bez reakcji Prokuratora Seremeta. Ale kropla drąży skałę. Nasze stanowisko okazało się przekonywujące dla Ministerstwa Sprawiedliwości, które w nowym Regulaminie z 11 września 2014 r. zrealizowało postulat obowiązkowego dyżuru zdarzeniowego dla każdego prokuratora zobowiązując Prokuratora Generalnego do szczegółowego uregulowania tego zagadnienia w trybie zarządzenia. Realizując to zobowiązanie Andrzej Seremet sporządził projekt stosownego Zarządzenia, które przypadkowo trafiło w nasze ręce. Trzeba bowiem pokreślić, że tekstu Zarządzenia do opiniowania nie otrzymała ani Rada Główna ZZPiPP RP, ani Krajowa Rada Prokuratury. Poniżej przedstawiamy stanowisko Związku w tej sprawie.

Opinia RG ZZPiPP RP - Zarządzenie PG w/s dyżurów

Prokurator Jacek Skała ponownie wśród 50 najbardziej wpływowych prawników.

„Mocno nielubiany przez tych, którzy chcą utrzymania obecnego status quo w prokuraturze. Uwielbiany przez tych, którzy mają dość presji na statystyki, nieskutecznego nadzoru i zastraszania dyscyplinarkami. Problemy skostniałej instytucji nazywa po imieniu, bez lukru tłumaczy, skąd się biorą patologie i jak można się z nimi uporać. Udało mu się przekonać kolejnych ministrów sprawiedliwości do choćby częściowej zmiany obecnej sytuacji i bardziej sprawiedliwego podziału pracy między prokuratorów wszystkich szczebli.” Tak o Przewodniczącym Prezydium Rady Głównej ZZP i PP RP pisze Dziennik Gazeta Prawna w tegorocznym rankingu 50 najbardziej wpływowych polskich prawników. To już czwarta edycja, w której znalzało się miejsce dla szefa największej organizacji przedstawicielskiej działającej w prokuraturze. W tym roku miejsce 29. Gratulujemy.

Wolny punktuje Tłuczkiewicza w kwartalniku „Na wokandzie”

Styczeń 2, 2015

Poniżej prezentujemy tekst prokuratora Mateusza Wolnego opublikowany w ostatnim, ubiegłorocznym wydaniu kwartalnika „Na wokandzie.” W tekście polemika z dyrektorem Ryszardem Tłuczkiewiczem z Prokuratury Generalnej i nawiązanie do użytego przez niego porównania prokuratorów z prokuratur rejonowych do „mrówek”, a pozostałych do „słonia.” „Metafora mało wyszukana, ale przyznaję, dość trafna. Nie wiem jednak, czy Pan dyrektor wiedział o tym, że słonie mają słaby wzrok. Gdyby wiedział, nie użyłby pewnie tak trafnego porównania” – napisał w swoim felietonie szef bielskiego oddziału ZZP i PP RP. Dowodzi w nim również tezy o głębokim pęknięciu prokuratury, która jest strukturą niewydolną, bo zbyt wielu w niej prokuratorów „dyrektorujących”, a zbyt mało prokuratorów linowych – „pracujących.”

Wesołych Świąt.

Grudzień 22, 2014

Login