Sprawozdanie z działań Związku w okresie listopad 2013 – wrzesień 2014.

Październik 29, 2014

We wzrześniu na gdańskim Przymorzu odbyło się posiedzenie Rady Głównej z przedstawicielami Rad Okręgowych. W czasie obrad przedstawiono sprawozdanie z działalności z ostatnich 10 miesięcy. Fragment tego sprawozdania przedstawiamy poniżej w wersji multimedialnej.II Kongres Pracowników Sądownictwa i Prokuratury bez Prokuratury Generalnej i przedstawicieli okręgów.

Październik 28, 2014

Za nami II Kongres Pracowników Sądownictwa i Prokuratury na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, w którym uczestniczyło ponad 40 naszych przedstawicieli – pracowników administracji i zainteresowanych problemami tej grupy zawodowej prokuratorów. W dwudniowych obradach udział wzięli miedzy innymi Wiceminister Sprawiedliwości Wojciech Hajduk oraz były Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Wśród prelegentów nie zabrakło miejsca dla przedstawicieli prokuratury, którą pod nieobecność  Prokuratury Generalnej reprezentowali Barbara Chrobak i Jacek Skała z Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP. Na konferencyjnej auli, niemalże w komplecie zameldowali się dyrektorzy sądów. Niestety z przykrością odnotowaliśmy, że swoich reprezentantów nie wydelegowały prokuratury apelacyjne i okręgowe. Czyżby nie były zainteresowane tym praktycznie jedynym przedsięwzięciem konferencyjnym dedykowanym dla pracowników administracji? Poniżej prezentujemy wystąpienia naszych przedstawicieli. Oraz prezentację multimedialną dotyczącą między innymi wzrostu obciążenia pracą urzędników zatrudnionych w prokuraturze w związku z nową, kontradyktoryjną procedurą karną, która wejdzie w życie już 1 lipca 2015 r. 

 

 

 

przemówienie Barbara ChrobakStenogram z przemówienia prok.Jacek Skała

Będzie paraliż ale wtedy, gdy minister Grabarczyk zmieni Regulamin.

Październik 16, 2014

– Na wyższych szczeblach zapanowała panika inspirowana przez samą Prokuraturę Generalną. To strach przed tym, że po latach trzeba będzie stanąć przed obliczem sądu i prowadzić własne sprawy, a nie tylko nadzorować cudze. To obawa przed zniesieniem dobrostanu, w którym duża część prokuratorów nie dźwigała na co dzień odpowiedzialności. Prokuratorzy powinni zrozumieć, że jeśli w lipcu 2015 r. zacznie obowiązywać znowelizowany k.p.k., wówczas nie będzie możliwości tymi samymi rękami co teraz wykonania dwukrotnie większej pracy. Ta praca musi zostać równomiernie podzielona między wszystkich. Bo dziś 99,5 proc. postępowań dźwigają na swoich barkach mrówki z rejonów – powiedział szef ZZP i PP RP na łamach dzisiejszego Dziennika Gazety Prawnej. Poniżej publikujemy cały tekst.

 

 

Artykuł Gazeta Prawna 2014-10-15

Prokurator Małgorzata Szeroczyńska replikuje mec. Dubois.

Poniżej kolejna polemika z tekstem mecenasa Jacka Dubiosa w kwartalniku „Na wokandzie.” To już trzecia polemika po tekstach Mateusza Wolnego i Tomasza Salwy, tym razem autorstwa warszawskiej prokurator Małgorzaty Szeroczyńskiej. Polecamy.

Ad vocem Do rozmowy trzeba dwojga

Jak podnieść płace pracowników administracji – rezerwy tkwią w dodatkach specjalnych i oszczędnościach z tytułu obniżenia L4 prokuratorów do 80 %. Spotkanie RG z prokuratorem Markiem Jamrogowiczem.

7 października 2014 r. przedstawiciele Związku odbyli spotkanie z I Zastępcą Prokuratora Generalnego Markiem Jamrogowicza. W spotkaniu Radę Główną reprezentowali Przewodniczący Prezydium – Jacek Skała, Wiceprzewodnicząca Prezydium- Barbara Chrobak  oraz Wiesława Jagielak i Robert Zasada . Przedmiotem rozmów była sytuacja płacowa pracowników administracji w kontekście niedawno przeprowadzonej akcji protestacyjnej. W trakcie spotkania reprezentanci Związku zwrócili się do I Zastępcy z zapytaniem, czy prawdziwe są stwierdzenia przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości jakoby Prokurator Generalny nie zwracał się do władzy wykonawczej o zwiększenie środków na płace pracowników administracji, co było powodem zwiększenia wydatków na ten cel z przeznaczeniem wyłącznie dla pracowników sądów. W odpowiedzi prokurator Marek Jamrogowicz stwierdził miedzy innymi, iż Andrzej Seremet zwracał się w tej sprawie z pismem postulatywnym. W dalszej kolejności przedstawiciele Rady zwrócili uwagę na potencjalne możliwości przesunięć środków finansowych na płace administracji z innych wydatków. W szczególności zakwestionowano zasadność wydatkowania kwoty około 2,3 miliona złotych na dodatki specjalne. W ocenie Związku pieniądze te powinny trafić do wszystkich pracowników, co pozwoliłoby na podwyżki podstaw wynagrodzeń o około 30 PLN dla każdego pracownika. Uzgodniono, iż Prokuratura Generalna przeanalizuje zasadność takiego wydatkowania tych niemałych kwot. Strony zgodnie wyraziły potrzebę racjonalizacji wydatków na wypłatę ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy. W 2013 r. koszty związane z wypłatą ekwiwalentów wyniosły około miliona złotych. Jak oświadczył I Zastępca Prokuratora Generalnego z przeprowadzonych wyliczeń wynika, iż oszczędności z tytułu obniżenia wynagrodzeń prokuratorów w czasie L4, gdyby przyjąć wartości z okresu poprzedzającego te zmiany, wynosiłyby około 5-6 milionów. Zadeklarował przekazanie części z tych środków na premie lub nagrody dla pracowników. Uzgodniono, iż w listopadzie dojdzie do kolejnego spotkania, na którym ustalona zostanie kwota poczynionych oszczędności, które w dalszej kolejności przekazane zostaną do jednostek z przeznaczeniem na pracowników administracji.

Login