SUKCES!!!

Grudzień 3, 2010

Nie będzie zwolnień grupowych w Prokuraturze.

W dniu 3 grudnia 2010 r. podczas trzeciego czytania rządowego projektu ustawy z o racjonalizacji zatrudnienia w jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych uchwalono poprawkę, zgodnie z którą prokuratura została wyłączona z 10 – procentowych masowych zwolnień wśród pracowników administracji, obsługi, analityków kryminalnych i asystentów.
Głosowanie to było poprzedzone szeregiem działań Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, w szczególności akcją protestacyjną przeprowadzoną w dniach 16-19 listopada 2010 r., w wyniku której wręczono Premierowi Donaldowi Tuskowi 7 tysięcy symbolicznych czerwonych kartek.
W takcie prac sejmowych Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP przedstawił opinię o projekcie. Poniżej jej treść. Opinia ta stała się podstawą poprawki zgłoszonej przez posła opozycji Artura Górskiego.

„Prokurator to ma klawe życie” – odpowiedź na nierzetelny i krzywdzący artykuł

Grudzień 2, 2010

Mając na uwadze ciążący na nas wszystkich obowiązek dbałości o wizerunek Prokuratury, jak i stanie na straży godności zatrudnionych w niej pracowników, zamieszczamy poniżej tekst odpowiedzi Rzecznika Prokuratury Okręgowej Prokurator Bogusławy Marcinkowskiej na nierzetelny i krzywdzący artykuł w jednym z czasopism i jednocześnie przypominamy o konieczności reagowania na wszelkie przejawy niszczenia dobrego imienia prokuratorów, pracowników Prokuratury jak i samej instytucji.

Odpowiedź na artykuł

Opinia ZZPiPP RP w sprawie ustawy o restrukturyzacji zatrudnienia

Listopad 30, 2010

W dniu 30 listopada 2010 przedstawiciele Rady Głównej w osobach Barbary Chrobak i Jacka Skały oraz Głównej Komisji Rewizyjnej reprezentowanej przez Mateusza Wolnego wezmą udział w posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, która obradować będzie nad rządowym projektem ustawy przewidującej masowe zwolnienia w prokuraturze. W związku z rozpoczęciem prac parlamentarnych ZZPiPP RP opracował opinię dotyczącą projektu. Liczmy na to, że rządzący po otrzymaniu blisko 7 tysięcy czerwonych kartek, wycofają się z planów osłabiających prokuraturę jako instytucję, do której zadań należy zwalczanie przestępczości. Zapraszamy do lektury.

Opinia ZZPiPP RP w sprawie ustawy o restrukturyzacji zatrudnienia

Rzeszów – mamy nową okręgową organizację związkową

Listopad 25, 2010

Rozpoczęliśmy akcję likwidowania białych plam na związkowej mapie Polski. W dniu 25 listopada 2010 odbyło się zebranie założycielskie nowej organizacji ZZPiPP RP w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie. 45 członków założycieli w obecności przedstawicieli Rady Głównej – Wiceprzewodniczącego Prezydium Jacka Skały i skarbnika Barbary Chrobak dokonało wyboru Rady Okręgowej i Komisji Rewizyjnej. Na czele Rady stanęli: Przewodnicząca Bernadeta Borkowska-Werelusz oraz Wiceprzewodniczący – Sylwia Urban-Koszela i Bogusław Oważany.  Gratulacje.
Kolejna organizacja już niebawem powstanie w Elblągu.

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie

Protest

Listopad 12, 2010

Protest - Plakat

Rząd chce zwolnić 10 % pracowników prokuratury. Czerwona kartka dla Premiera Donalda Tuska

Październik 27, 2010

Związek przygotował wzór czerwonej kartki dla Premiera Donalda Tuska w związku z planowanymi zwolnieniami grupowymi i katastrofalnie niskimi płacami korpusu pracowników prokuratury. Wkrótce czerwone kartki trafią do okręgowych organizacji związkowych i jednostek, w których takie nie zostały jeszcze utworzone. Czerwoną kartkę można również pobrać z naszej strony, wydrukować na czerwonym papierze i podpisaną przekazać na adres Rady Głównej lub bezpośrednio Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W przypadku wysłania kartek do adresata, prosimy o informację do Rady Głównej na temat ich ilości.

Czerwona kartka do Premiera Donalda Tuska - wersja do druku
Czerwona kartka do Premiera Donalda Tuska - wersja do druku

Minister Kwiatkowski dziękuje Związkowi Zawodowemu Prokuratorów i Pracowników Prokuratury za wystąpienie do Premiera Tuska w sprawie redukcji zatrudnienia w Prokuraturze

Październik 23, 2010

Pan Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski skierował na ręce Związku pismo zawierające między innymi podziękowania za wystąpienie Rady Głównej ZZPiPP RP do Prezesa Rady Ministrów dotyczące wyłączenia spod regulacji projektu ustawy z dnia 27.08.2010 o racjonalizacji zatrudnienia w jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych, pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Konsekwencją tego wystąpienia jest ogłoszona przez Związek na zjeździe we Wrocławiu akcja wręczania Premierowi czerwonych kartek.

Minister Sprawiedliwości dziękuje Związkowi Zawodowemu Prokuratorów

Uchwała Walnego Zebrania grupy związkowej ZZPiPP RP w Prokuraturze Generalnej

Październik 22, 2010

Czerwona kartka dla Premiera Donalda Tuska od związkowców z Prokuratury Generalnej. W dniu 21 października 2010 r. organizacja ZZPiPP RP z Prokuratury Generalnej wydała uchwałę o poparciu ogłoszonej przez Radę Główną akcji protestacyjnej polegającej na wręczeniu Premierowi czerwonych kartek. Podobną uchwałę wydała warszawska organizacja związkowa.

Uchwała Zebrania Rady Okręgowej ZZPiPP RP w WarszawieUchwała Walnego Zebrania grupy związkowej ZZPiPP RP

Pismo do Prokuratora Generalnego w sprawie stawek awansowych

Październik 17, 2010

Rada Główna Związku wnosi o podjęcie przez Prokuratora Generalnego niezbędnych działań prawnych mających na celu niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości, które dotyczą kilkuset prokuratorów w naliczaniu stawek awansowych, i doprowadzenie do zgodności wysokości wynagrodzeń wszystkich zainteresowanych z normą zawartą w art. 62 ust 1 ustawy o prokuraturze.

Stawki awansowe - pismo do PG

Uchwała Rady Głównej ZZPiPP RP w sprawie redukcji zatrudnienia w powszechnych jednostkach prokuratury

Październik 11, 2010

Urzędnicy prokuratury wręczą Donaldowi Tuskowi czerwone kartki. W związku z zaplanowanymi przez rząd redukcjami w administracji Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wezwał pracowników administracji i obsługi do udziału w proteście polegającym na wręczaniu Prezesowi Rady Ministrów symbolicznych czerwonych kartek. Jednocześnie Rada Główna skierowała apel do prokuratorów o solidarne poparcie urzędników poprzez czynne uczestnictwo we wcześniej ogłoszonej akcji „dni bez czynności procesowych” 16 i 19 listopada 2010 r.

Uchwała - redukcja zatrudnienia
Login