Rząd zwolni 10 % pracowników prokuratury

Grudzień 17, 2010

Premier Donald Tusk otrzymał pismo, uchwałę i 7000 czerwonych kartek od pracowników prokuratury. Argumenty Związku związane z bezpieczeństwem Państwa i Obywateli, a także niezależnością Prokuratury trafiły w próżnię. Nie pomogła również interwencja Krajowej Rady Prokuratury. W dniu 16 grudnia 2010 r. Sejm RP zmienił zdanie. Choć we wcześniejszym głosowaniu przyjął poprawkę wyłączającą Prokuraturę spod redukcji zatrudnienia, teraz zaaprobował poprawkę Senatu przywracającą rządowe brzmienie projektu. Co się stało, że nagle kilkudziesięciu posłów zmieniło zdanie i opowiedziało się za zwolnieniami grupowymi w Prokuraturze?

Poniżej pełen stenogram z posiedzenia Sejmu (szczegóły na stronie 391)
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/b060d33c73a4a4c7c12577fc000f35af/$FILE/80_c_ksiazka.pdf

Fragment stenogramu z posiedzenia Sejmu

Sędziowie i prokuratorzy nie zostawili suchej nitki na rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustrój sądów powszechnych

Grudzień 14, 2010

W dniu 14 grudnia 2010 r. przed Sejmową Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych, który przewiduje m.in. wprowadzenie ocen okresowych dla sędziów i prokuratorów.

W imieniu rządu projekt zaprezentował minister Jacek Czaja. Krzysztof Kwiatkowski, nieobecny na Komisji, w tym samym czasie uczestniczył w spotkaniu z asystentami sądowymi. Po wystąpieniu sprawozdawcy rządowego głos zabrali przedstawiciele środowisk – sędziowskiego z ramienia Stowarzyszenia Iustitia, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Krajowej Rady Sądownictwa oraz prokuratorskiego, reprezentowanego przez Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Wszystkie przedstawione opinie były druzgocące dla projektu. Wiceprzewodniczący Związku Jacek Skała wytknął ministrowi Jackowi Czaji wprowadzanie Komisji w błąd twierdzeniem, że projekt został poddany szerokim konsultacjom ze Związkiem. Jak wiadomo do rozmów w sprawie projektu z udziałem KRS i Iustitii, prokuratorów nie dopuszczono pomimo pisemnego wystąpienia. Zarzucił również, iż w uzasadnieniu rozporządzenia w sprawie ocen okresowych, będącego aktem wykonawczym do USP zawarto informację o przeprowadzeniu konsultacji tego projektu ze ZZPiPP RP, co nie odpowiada prawdzie. W dalszej kolejności podkreślił, iż środowisko prokuratorskie jest przekonane o konieczności stworzenia całkowicie nowej „konstytucji” polskiego sądownictwa, a nie przeprowadzania kolejnej nowelizacji ustawy. Powołał się na doświadczenia „reformy” Prokuratury związanej z rozdzieleniem urzędów Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, przy okazji której zaprzepaszczono szansę na stworzenie nowej ustawy o prokuraturze, w miejsce obowiązującej, wielokrotnie nowelizowanej i pochodzącej z 1985 r. Wymienił mankamenty ostatniej nowelizacji, które ujawniły się na przestrzeni ostatnich miesięcy i zaapelował o niepowielanie tych samych błędów i stworzenie całkowicie nowej ustawy o ustroju sądów powszechnych poprzedzonej szerokimi konsultacjami z sędziami i prokuratorami. Kończąc poparł wniosek formalny o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu i publiczne wysłuchanie.

Komisja większością głosów 8 do 7 nie uwzględniła wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu ale przyjęła formułę publicznego wysłuchania w dniu 11 stycznia 2011 r. o godzinie 12:00 w Sali Kolumnowej Sejmu. Miejmy nadzieję, że tym razem nie zabraknie Pana Ministra Kwiatkowskiego, jako głównego patrona projektu.

W obradach z ramienia Rady Głównej uczestniczyli ponadto prokuratorzy: Mariusz Gózd – Przewodniczący Rady Głównej i Tomasz Korniak – członek Rady Głównej ZZPiPP RP.

Rząd zdeterminowany, by osłabić Prokuraturę

Grudzień 8, 2010

W dniu 8 grudnia 2010 Komisja Senacka przy aprobacie ministra Michała Boniego i zdecydowanym sprzeciwie przedstawicieli Rady Głównej oraz Ad Vocem i Krajowej Rady Prokuratury wykreśliła z projektu ustawy zapis przewidujący wyłączenie Prokuratury spod masowych zwolnień. W posiedzeniu uczestniczyli: Jacek Skała, Barbara Chrobak, Robert Zasada i Tomasz Salwa

SUKCES!!!

Grudzień 3, 2010

Nie będzie zwolnień grupowych w Prokuraturze.

W dniu 3 grudnia 2010 r. podczas trzeciego czytania rządowego projektu ustawy z o racjonalizacji zatrudnienia w jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych uchwalono poprawkę, zgodnie z którą prokuratura została wyłączona z 10 – procentowych masowych zwolnień wśród pracowników administracji, obsługi, analityków kryminalnych i asystentów.
Głosowanie to było poprzedzone szeregiem działań Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, w szczególności akcją protestacyjną przeprowadzoną w dniach 16-19 listopada 2010 r., w wyniku której wręczono Premierowi Donaldowi Tuskowi 7 tysięcy symbolicznych czerwonych kartek.
W takcie prac sejmowych Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP przedstawił opinię o projekcie. Poniżej jej treść. Opinia ta stała się podstawą poprawki zgłoszonej przez posła opozycji Artura Górskiego.

„Prokurator to ma klawe życie” – odpowiedź na nierzetelny i krzywdzący artykuł

Grudzień 2, 2010

Mając na uwadze ciążący na nas wszystkich obowiązek dbałości o wizerunek Prokuratury, jak i stanie na straży godności zatrudnionych w niej pracowników, zamieszczamy poniżej tekst odpowiedzi Rzecznika Prokuratury Okręgowej Prokurator Bogusławy Marcinkowskiej na nierzetelny i krzywdzący artykuł w jednym z czasopism i jednocześnie przypominamy o konieczności reagowania na wszelkie przejawy niszczenia dobrego imienia prokuratorów, pracowników Prokuratury jak i samej instytucji.

Odpowiedź na artykuł

Opinia ZZPiPP RP w sprawie ustawy o restrukturyzacji zatrudnienia

Listopad 30, 2010

W dniu 30 listopada 2010 przedstawiciele Rady Głównej w osobach Barbary Chrobak i Jacka Skały oraz Głównej Komisji Rewizyjnej reprezentowanej przez Mateusza Wolnego wezmą udział w posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, która obradować będzie nad rządowym projektem ustawy przewidującej masowe zwolnienia w prokuraturze. W związku z rozpoczęciem prac parlamentarnych ZZPiPP RP opracował opinię dotyczącą projektu. Liczmy na to, że rządzący po otrzymaniu blisko 7 tysięcy czerwonych kartek, wycofają się z planów osłabiających prokuraturę jako instytucję, do której zadań należy zwalczanie przestępczości. Zapraszamy do lektury.

Opinia ZZPiPP RP w sprawie ustawy o restrukturyzacji zatrudnienia

Rzeszów – mamy nową okręgową organizację związkową

Listopad 25, 2010

Rozpoczęliśmy akcję likwidowania białych plam na związkowej mapie Polski. W dniu 25 listopada 2010 odbyło się zebranie założycielskie nowej organizacji ZZPiPP RP w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie. 45 członków założycieli w obecności przedstawicieli Rady Głównej – Wiceprzewodniczącego Prezydium Jacka Skały i skarbnika Barbary Chrobak dokonało wyboru Rady Okręgowej i Komisji Rewizyjnej. Na czele Rady stanęli: Przewodnicząca Bernadeta Borkowska-Werelusz oraz Wiceprzewodniczący – Sylwia Urban-Koszela i Bogusław Oważany.  Gratulacje.
Kolejna organizacja już niebawem powstanie w Elblągu.

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie

Protest

Listopad 12, 2010

Protest - Plakat

Rząd chce zwolnić 10 % pracowników prokuratury. Czerwona kartka dla Premiera Donalda Tuska

Październik 27, 2010

Związek przygotował wzór czerwonej kartki dla Premiera Donalda Tuska w związku z planowanymi zwolnieniami grupowymi i katastrofalnie niskimi płacami korpusu pracowników prokuratury. Wkrótce czerwone kartki trafią do okręgowych organizacji związkowych i jednostek, w których takie nie zostały jeszcze utworzone. Czerwoną kartkę można również pobrać z naszej strony, wydrukować na czerwonym papierze i podpisaną przekazać na adres Rady Głównej lub bezpośrednio Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W przypadku wysłania kartek do adresata, prosimy o informację do Rady Głównej na temat ich ilości.

Czerwona kartka do Premiera Donalda Tuska - wersja do druku
Czerwona kartka do Premiera Donalda Tuska - wersja do druku

Minister Kwiatkowski dziękuje Związkowi Zawodowemu Prokuratorów i Pracowników Prokuratury za wystąpienie do Premiera Tuska w sprawie redukcji zatrudnienia w Prokuraturze

Październik 23, 2010

Pan Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski skierował na ręce Związku pismo zawierające między innymi podziękowania za wystąpienie Rady Głównej ZZPiPP RP do Prezesa Rady Ministrów dotyczące wyłączenia spod regulacji projektu ustawy z dnia 27.08.2010 o racjonalizacji zatrudnienia w jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych, pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Konsekwencją tego wystąpienia jest ogłoszona przez Związek na zjeździe we Wrocławiu akcja wręczania Premierowi czerwonych kartek.

Minister Sprawiedliwości dziękuje Związkowi Zawodowemu Prokuratorów
Login